MIKES karton

Chráněná dílna BOS

Projekt chráněné dílny vznikl pro potřeby poměrně velké skupiny lidí v našem regionu. Touto skupinou jsou lidé se zdravotním a tělesným postižením, jejichž problémem je dlouhodobá evidence na ÚP a nemožnost najít pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. Vzhledem k jejich omezeným možnostem, zvýšené nemocnosti nebo potřebě speciálních podmínek je velmi náročné najít pro ně práci v běžných provozech, i když se jedná z ohledu těchto lidí o variantu nejvhodnější… V cílové skupině je několikanásobně vyšší procento nezaměstnanosti, než se oficiálně uvádí ve statistikách o celkové nezaměstnanosti v České republice.

Cílem projektu Chráněné dílny BOS je pomáhat řešit lidem se zdravotním či tělesným postižením složité životní situace, do kterých se dostali důsledkem ztráty zaměstnání. Tato nepříznivá situace má na ně dopad jak v rovině sociální, tak i psychické a v konečném důsledku i zdravotní. Všechny tyto skutečnosti se dotýkají nejen jich samotných, ale i jejich rodin a celého okolí.
Těšíme se na Vaši zakázku a věřte, že ji splníme k Vaši spokojenosti.