MIKES karton

Vnitřní vybavení

Nejčastější konstrukce prodejního obalu dle katalogu FEFCO.

0930

0930 (1)

0933

0933 (1)

0940

0930 (1)

0966

0930 (1)

Kompletní Katalog FEFCO.pdf ke stažení zde.Katalog FEFCO vyvinula a doporučila Evropská federace výrobců vlnitých lepenek (FEFCO).Tento katalog vychází ze základních kritérií, požadavků a konstrukčních provedení lepenkových obalů. Obsahuje základní přehled kartonážních výrobků včetně vnitřního vybavení.

0931

0930 (1)

0934

0930 (1)

0946

0930 (1)

0966

0930 (1)